0 produktov / 0 €
Všetky ceny sú započítané aj s recyklačným poplatkom, u svetelných zdrojov (žiaroviek) 0,05 EUR bez DPH, u svietidiel 0,1 alebo 0,4 EUR bez DPH.
Doprava pri objednávke nad 49 EUR je zadarmo.
Široká ponuka LED svietidiel a svetelných zdrojov. Neustále vyhľadávame nové produkty pre Váš domov alebo podnik.
Ak potrebujete viac informácií o produktoch, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.
Umožňujeme platbu kuriérovi na dobierku alebo kreditnou kartou priamo v obchode.

Doprava

Objednávky sú realizované priebežne každý pracovný deň v poradí ako prišli zadané od zákazníka. Doba expedície tovaru od prijatia objednávky je do 5 pracovných dní. V prípade, že nie je možné tovar v danej dobe expedovať, zákazníka budeme informovať.

Dodávka objednaného tovaru sa realizuje cez spoločnosť GLS.

Pri objednávke do 49 EUR účtujeme poštovné a balné v sume 6 EUR s DPH. Pri objednávke nad 49 EUR je preprava zdarma.

Je vhodné pri objednávke uviesť telefonický kontakt, aby sa kuriér mohol s kupujúcim skontaktovať a dohodnúť podrobnosti prevzatia. V prípade, že je tovar objednaný na dobierku, si prosím pripravte hotovosť v čo najpresnejšej sume, aby nevznikli problémy s vydaním peňazí naspäť. Platba platobnou kartou pri platbe kuriérovi nie je zatiaľ možná.

Kupujúci je povinný skontrolovať stav zásielky pri doručení. V prípade vonkajšieho poškodenia krabice alebo iného obalu je potrebné spísať s kuriérom škodový protokol a spolu v súčinnosti s predávajúcim postupovať podľa všeobecných obchodných podmienok kuriérskej spoločnosti. Dodatočné reklamácie ohľadom poškodeného tovaru počas prepravy nie je možné uznať. Spoločnosť Lelux nezodpovedá za poškodenie tovaru počas doručenia kuriérom.Reklamácie

Aj keď sa snažíme ponúkať tovar vysokej kvality je možné, že nejaký výrobok bude nefunkčný alebo Vám nemusí vyhovovať jeho špecifikácia.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe a prevzatí tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

V prípade poškodených výrobkov v rámci záručnej doby bezplatne vymieňame. Pri zapájaní výrobkov a ich manipulácií je potrebné dodržiavať zásady uvedené v návode na použitie.

Kupujúci má nárok na vrátenie nepoškodeného a nepoužívaného tovaru do 14 dní do jeho prevzatia. O tejto skutočnosti musí informovať Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v Kontaktoch alebo mailom na obchod@lelux.sk. Na vrátenie tovaru môže Kupujúci použiť formulár tu.

Kupujúci je povinný k písomnej správe priložiť doklad o kúpe a prevzatí tovaru a tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Pokiaľ kupujúci zašle písomnú správu prostredníctvom emailu, je povinný odoslať na adresu sídla predávajúceho doklad o kúpe a prevzatí tovaru a tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmito reklamačným poriadkom, v prípadoch ustanovených v čl. , bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v písomnej správe a to do 15 dní odo dňa prevzatia úplnej písomnej správy spolu s dokladom o kúpe a prevzatí tovaru a tovar, ktorý je predmetom reklamácie.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Kupujúci berie ďalej na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za vady vzniknuté v dôsledku stavu elektrickej siete, ktorý nezodpovedá príslušnej technickej norme.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Bližšie je reklamačný proces popísaný vo Všeobecných obchodných podmienkach tu.